SEV - Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolt valiti 2022.a. sügisel  Eratunnid OÜ ühena  30 Eesti, Läti, Leedu ja Rootsi ettevõtte hulka, kellel avanes võimalus osaleda  uues Balti - Rootsi arendusprogrammis  sotsiaalsetele ettevõtetele n Baltic Sea Impact Network. 

23.-24.augustil 2023  kohtusid Baltic Sea Impact Networki sotsiaalsed ettevõtjad Riias. Toimusid põnevad kohtumised erinevate esinejatega ja loodi kontakte erinevate riikide sotsiaalsete ettevõtjatega.