SEV - Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolt valiti 2022. a. sügisel  Eratunnid OÜ ühena  30 Eesti, Läti, Leedu ja Rootsi ettevõtte hulka, kellel avanes võimalus osaleda  Balti - Rootsi arendusprogrammis Baltic Sea Impact Network. 

23 -24. augustil 2023  kohtusid Baltic Sea Impact Networki sotsiaalsed ettevõtjad Riias.
Toimusid põnevad kohtumised erinevate esinejatega ja loodi kontakte erinevate riikide sotsiaalsete ettevõtjatega.