Tagasiside 2023/2024 õppeaastal


Õpetaja Kristiina  ( inglise keel) 

 • 9.klassi õpilase lapsevanem: " Poeg sai teemad selgeks ja oli õpetaja õpetamisega rahul. Õpetaja Kristiina on inimesena tore.  Isegi kahest tunnist enne eksamit oli palju kasu, poeg sooritas eksami heale tulemusele."

Õpetaja Maila ( Eelkool, 1-4.klass eesti keel ja matemaatika) 

 • Lapsevanem: " Laps jäi tundidega väga rahule. Laps peab õpetaja Mailat rahulikuks ja väga heaks õpetajaks." 
 • Lapsevanem: " Pojale meeldivad mõlemad õpetajad - Maila ja Iris." 
 • Lapsevanem: " Maila on sõbralik ja laps käib hea meelega tunnis ja on näha, et sellest on abi. "
 • Lapsevanem: " Tütar on käinud matemaatika abitundides õpetaja Maila juures pool aastat. Edusammud on märgatavad." 
 • Lapsevanem: " Jaan ja Maila on ülitoredad ja head õpetajad, näen lapse arengut." 

Õpetaja Märt ( 9-12.klass matemaatika; 8-9.klass keemia ja füüsika)

 • Õpilane: " Jaani ja Märdiga on igati hea. Märt on vist sutsu kannatlikum."
 • Lapsevanem: " Tütar sai abi ja tuge matemaatikaga, näiteks tekstülesannete lahendamisel."
 • Lapsevanem: " Lapse sõnul väga hea õpetaja nagu õpetaja Andreaski."
 • Lapsevanem: "Laps hindab nii õpetaja Märti kui ka õpetaja Claudiat kõrgelt, seletavad arusaadavalt ja inimesena meeldivad. Vahel jäädakse füüsika lahendustega hätta :) "
 • Lapsevanem: "Väga meeldiv koostöö Märdiga ja Andreasega. Laps läheb tundi väga hea meelega ja nad arutavad koos eksamitega seonduvaid teemasid, ka selliseid, mida mu laps ise ei oskaks ise küsidagi."
 • Lapsevanem:  "Märt sobib lapsele hästi, tahab ainult tema juures õppida. Aitäh Märdile!"
 • Õpilane:  "Õpetaja Märt oskab suurepäraselt teemad selgeks õpetada."
 • Õpilane: " Käisin õpetaja Märdi juures matemaatika tunnis. Õpetaja seletas mulle ülesanded lahti ja tegi vihikusse näidised, sain tänu eratunnile teemast ja ülesannetest aru."
 • Lapsevanem: "Õpetaja Märt, kiidusõnad! Täiesti uskumatu, kuidas laps sai selgeks temaga keemia ja kiirkorras osa matemaatikast."
 • Õpilane: "Märt õpetab väga hästi!"
 • Lapsevanem:  "Laps on väga rahul oma õpetaja Märdiga, kes talle kõik ebaselged asjad selgeks seletab."
 • Lapsevanem: "Märt - alati arvestab lapse hetkevajadustega ja annab abi täpselt selles vallas (matemaatika/füüsika/keema), kus parasjagu kõige rohkem tuge vaja on."
 • 19 aastase gümnasisti vastus: "Kui õp. Märt oleks andnud matemaatikat 11-12 klass oleks mul matemaatika olnud koolis puhas 5." 
 • " Lihtne ja arusaadav õpetus."
 •  "Väga positiivne."
Õpetaja Andreas  (9-12. klass matemaatika)

 • Lapsevanem: " Lapse sõnul väga hea õpetaja nagu on ka õpetaja Märt."
 • Lapsevanem: " Väga meeldiv koostöö Märdiga ja Andreasega. Laps läheb tundi väga hea meelega ja nad arutavad koos eksamitega seonduvaid teemasid, ka selliseid, mida mu laps ise ei oskaks ise küsidagi."
 • Lapsevanem: " Matemaatika õpetaja Irise ja õp Andrease selgitused ja õpetamismeetodid olid lapsele sobilikud ja arusaadavad. Laps oli väga positiivselt meelestatud."
 • Õpilane: "Õp. Andreas seletas kõik väga hästi ära ja vajadusel suunas. Suur aitäh!"

Õpetaja Jaan ( 6-12. kl matemaatika, keemia, füüsika) 
 • Lapsevanem: “ Lapse tagasiside on olnud positiivne. Õpetaja Jaan on arusaamatuks jäänud ülesande lahenduskäigu lapsele selgeks teinud. "
 • Õpilane: " Jaan õpetab hästi matemaatikat ja füüsikat." 
 • Lapsevanem: "Laps on käinud mõlema (Jaani ja Märdi) juures matemaatikaga ning on nendest tundidest väga palju kasu saanud. On saanud erinevaid huvitavaid viise millegi lahendamiseks või meelde jätmiseks."
 • Lapsvanem:  "Matemaatika õpetaja Jaan on super õpetaja, väga kõrgetasemel pedagoog, kes oskab anda lapsele teadmisi, tekitada enesekindlust ja julgust õppevas aines ning mis on väga tähtis, usku endasse, et "ma saan hakkama ja ma nüüd oskan". Suured tänud!"
 • Lapsevanem:" Õp Jaaniga vaatab vastavalt vajadusele - mis aine järgmisel koolinädalal raskusi võib pakkuda (või on kontrolltöö tulemas), siis neid teemasid võeti - vastavalt matemaatika, keemia ja füüsika. Matemaatika eksami tulemus oli 38/50 - tüdruk oli väga õnnelik!"
 • Lapsevanem:  "Poeg on rahul olnud nii Jaani kui ka Kristiina ( inglise keel)  õpetamistega. On saanud asjad selgeks. Ka inimestena on nimetatud õpetajad toredad."
Õpetaja Delis ( inglise keel, eesti keel, matemaatika)
 • Lapsevanem: "Ma ei väsi kordamast, kui tänulik ma olen teie professionaalsuse ja oskuse eest lapsega kontakti luua, materjali nii selgitada, et see sai arusaadavaks. Tänu Eratundide õpetajatele õpib mu poeg gümnaasiumis ja lõpetab selle aasta isegi suhteliselt hästi. Õpetaja Delis on alati kättesaadav, temaga saab suhelda ja küsimusi esitada. Veel kord tänan teid!" 
 • Lapsevanem: " Õpetaja Delis on väga meeldiv ja omavaheline koostöö on sujunud hästi."

Õpetaja Claudia 
(matemaatika, füüsika, keemia) 

 • Lapsevanem:  "Claudia teab kõigest kõike ja võib vabalt tundi anda igal loodusteaduste teemal. Lapsel on põnev ja ta ootab tunde."
 • Lapsevanem:  "Laps hindab nii õpetaja Claudiat kui ka õpetaja Märti kõrgelt, seletavad arusaadavalt ja inimesena meeldivad. Vahel jäädakse füüsika lahendustega hätta :) "
 • Lapsevanem: " Positiivne kogemus 8.klassi  keemiaga."
 • Lapsevanem: "Laps on käinud korra Claudia tunnis ja edasi Märdi tundides. Mõlemad õpetajad on lapse sõnul sõbralikud ja selgitavad rahulikult ja arusaadavalt. Ta on saanud kõik korrad oma küsimustele vastused."
 • Lapsevanem: " Õp Claudia aitab last matemaatikas. Laps ütles, et ta seletab kõik materjalid arusaadavalt ja on väga kannatlik."
 • Lapsevanem: " Poisid on alati meeleldi matemaatika tundi minemas. Õpetaja Claudia juures meeldis väga see, et andis kohest tagasisidet. Oleme õppinud alates oktoobrikuust ja iseseisev kodutööde tegemise võimekus on kasvanud." 

Õpetaja Iris  https://iriskoristin.weebly.com/
( Kooliks ettevalmistumine,  1-9. klass eesti keel ja matemaatika)

 • Lapsevanem:  "Irise juurde tahavad kõik eelkooliealised lapsed tagasi tulla. Ta teeb õppimise huvitavaks ja lõbusaks."
 • Lapsevanem: "Meie laps on väga rahul õpetaja Irisega ja võimalusel jätkame koostööd temaga."
 • Lapsevanem: "Laps käis õppimas matemaatikat õp Irise ja õp Claudia juures ja kiitis mõlemat väga, õpetajad olid toredad ja selgitasid väga hästi."

 • Lapsevanem: " Laps on õpetajaga väga rahul, ainult kiidusõnad."

 • Lapsevanem: " Parim õpetaja vist üldse, kes maailmas on. Väga rahulik, selgitav, sõbralik, tutvustab erinevaid õpimeetodeid jne."

 • Lapsevanem: " Kogemus on imeline."

 • Õpilane: "  Ta on selline rõõmus ja ei tea ise ka vahel, kuidas õige vastus on!" 

 • Lapsevanem:  "Õpetaja Irisega on Hannal olnud esimesest tunnist alates väga hea kontakt. Laps alguses pelgas tundi tulla, aga see hirm sai minutitega kergelt mööda tänu õpetaja suhtlemisele."

 • Hea ja arusaadav matemaatika õpetamine. 

 • Lapsevanem: " Lapsele väga meeldib õpetaja Iris. Tulemused koolis on märkimisväärselt paranenud."

 • Lapsevanem:  "Õpetaja Iris meeldis meile väga. Ta oskab väga hästi õpetada. Ta on sõbralik, rõõmsameelne ja tore, lapsel tekkis kohe esimesest tunnist alates hea kontakt õpetajaga. Mul on väga kahju, et me kohe sügisest teda ei leidnud, samas olen väga rahul, et leidsime ta kevade alguses, sest eksamiks ettevalmistumisel saime temalt palju abi. Suur - suur aitähh!"

 • Lapsevanem: " Irisega on olnud väga meeldiv ja tulemuslik koostöö. Laps on saanud ainest aru ja saanud rohkem enesekindlust."

 • Lapsevanem: "Positiivne, alati sôbralik ja hooliv, kannatlik."


ÜLDINE TAGASISIDE:

"Väga positiivne ja meeldiv kogemus. Toetav, julgustav ja silmaringi avardav. Tänud Teile!" 
" Tagasiside positiivne - Jaan, Maila, Iris."