TÄHELEPANU!

Alanud on registreerimine ja lepingute sõlmimine SEPTEMBER 2018-MAI 2019 tundidesse!  

Kirjuta oma soovist   info@eratunnid.ee  või helista 51 68 637.

Kõigile  lapsevanematele, kes soovivad olla kindlad selles, et
  • nende lapse kodutööd on alati järgmiseks päevaks tehtud;
  • nende lapsed ei jää õppetöös hätta põhjusel, et on koolitunnis teistest veidi aeglasemad või  temperamentsemad;
  •  ei tuleks  "ootamatuid üllatusi" , kus algkooli lõppedes saab suurepärase hinnanguga õpilasest  üllatuslikult nõrk õpilane;
  •  nende last märgatakse ja toetatakse kogu südamest;

soovitame LAPSELE REGULAARSET ERAÕPETAJA/KODUÕPETAJA TEENUST terve kooliaasta vältel va koolivaheaegadel.

Parima tulemuse annab õpetaja teenuse kasutamine vähemalt 2 korda nädalas. 

Tõestatud on see, et mida varem I kooliastmes ( 1-3.klass) laps täiendavat tuge saab, seda kindlam on, et II kooliastmes ( 4-6.klass) saab ta juba  suurema osa koolitööga iseseisvalt hakkama.  Alati on lapsi, kes tulenevalt tema individuaalsest eripärast vajavad tuge teatud õppeainetes  põhikooli lõpuni.