TÄHELEPANU!
Kõigile  lapsevanematele, kes soovivad olla kindlad selles, et
  • nende lapse kodutööd on alati järgmiseks päevaks tehtud;
  • nende lapsed ei jää õppetöös hätta põhjusel, et on koolitunnis teistest veidi aeglasemad või  temperamentsemad;
  •  ei tuleks  "ootamatuid üllatusi", kus algkooli lõppedes saab suurepärase hinnanguga õpilasest  üllatuslikult nõrk õpilane;
  •  nende last märgatakse ja toetatakse kogu südamest;
soovitame  Sinu lapsele regulaarset  eraõpetaja  teenust terve kooliaasta vältel.

Parima tulemuse algklassides annab õpetaja teenuse kasutamine vähemalt 2 korda nädalas. Vanemates kooliastmetes piisab ühest tunnist matematemaatika konsultatsioonist nädalas. Gümnaasiumiõpilastele sobivad ühekordsed konsultatsioonid saabuvaks kontrolltööks ettevalmistumiseks või vastupidi peale kontrolltööd vigade analüüsiks ja õpilünkade täitmiseks.

Tõestatud on see, et mida varem I kooliastmes ( 1-3.klassis) laps täiendavat tuge saab ja sobilikud õpioskused omandab, seda kindlamalt tunneb laps end  II kooliastmes ( 4-6.klassis).  Edaspidi saab ta juba  suurema osa koolitööga väga hästi  iseseisvalt hakkama. Alati on ka lapsi, kes tulenevalt tema individuaalsest eripärast vajavad tuge või  vastupidi soovivad teatud aineid süvitsi õppida   põhikooli lõpuni.


REGISTREERU TUNDI, TÄITES VORMI: 
Email again: