TÄHELEPANU!
Kõigile  lapsevanematele, kes soovivad olla kindlad, et

  • ta lapse koolitööd on järgmiseks päevaks tehtud;
  • kuigi ta laps on koolitunnis teistest veidi aeglasem või just temperamentsem oleks tal oma õpetaja, kellelt ta julgeb küsida kõiksugu küsimusi, mida koolis ei julge küsida;
  •  ei tuleks  "ootamatuid üllatusi", kus algkooli lõppedes saab suurepärase hinnanguga õpilasest  üllatuslikult nõrk õpilane;
  • ta last märgatakse ja toetatakse kogu südamest;
Soovitame  Sinu lapsele regulaarset  eraõpetaja  teenust terve kooliaasta vältel.

Parima tulemuse algklassides annab õpetaja teenuse kasutamine vähemalt 2 korda nädalas. Vanemates kooliastmetes piisab ühest tunnist matematemaatika konsultatsioonist nädalas. Gümnaasiumiõpilastele sobivad ühekordsed konsultatsioonid saabuvaks kontrolltööks ettevalmistumiseks või vastupidi peale kontrolltööd vigade analüüsiks ja õpilünkade täitmiseks.

Tõestatud on see, et mida varem I kooliastmes ( 1-3.klassis) laps täiendavat tuge saab ja sobilikud õpioskused omandab, seda kindlamalt tunneb laps end  II kooliastmes ( 4-6.klassis).  Edaspidi saab ta juba  suurema osa koolitööga väga hästi  iseseisvalt hakkama.

Alati on ka lapsi, kes tulenevalt tema individuaalsest eripärast vajavad tuge või  vastupidi soovivad teatud aineid süvitsi õppida   põhikooli ja gümnaasiumi lõpuni.REGISTREERU TUNDI, TÄITES VORMI: 
Email again: