EELKOOLIEALISTELE  JA PÕHIKOOLI õpilastele: 

45 min  = 30 EUR   ( üks ühele tund õpetajaga)
60 min =  35  EUR  ( üks ühele tund õpetajaga) 
60 min =  50  EUR  ( paaristund koos klassikaaslasega)

GÜMNAASIUMI õpilastele:

45 min   =   35 EUR  ( üks ühele tund õpetajaga) 
60 min   =   40  EUR  ( üks ühele tund õpetajaga) 
60 min   =   60  EUR  ( paaristund koos klassikaaslasega)

Olenevalt õppeainest, õpilaste  arvust tunnis  võib kehtida hinnakirjast erinev kokkuleppehind.
Õpetaja koju kutsumisel lisandub lisatasu vastavalt õpilase elukohale. 

Hinnakiri kehtib  alates 01.10.2023