Teenuste loetelu:

 • Kooliks ettevalmistus (lugemine, kirjutamine, arvutamine);
 • Konsultatsioonid lapsevanematele;
 • 1-3. klass kodutöödes aitamine;
 • 4-6.klass kodutöödes aitamine;
 • 7-9.klass kodutöödes aitamine;
 • Põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistumine;
 • Põhikooli eesti keele lõpueksamiks valmistumine;
 • Põhikooli inglise keele eksamiks valmistumine;
 • Matemaatika riigieksamiks valmistumine;
 • Gümnaasiumi (10-12.klass) õpilastele - matemaatika, keemia, füüsika, inglise keel, eesti keel.

Õppeained:

 • matemaatika;
 • füüsika;
 • keemia;
 • eesti keel;
 • inglise keel;
 • vene keel;
 • saksa keel;
 • geograafia;
 • loodusõpetus;
 • inimeseõpetus;
 • ajalugu ja ühiskonnaõpetus