2019. aasta augustist on muusikaõpilastel võimalik võtta  SOLFEDŽO tunde.