KLIENDITAGASISIDE KÜSITLUS 2017 JUUNI (  õppeaasta 2016-2017)   ( Küsitlus saadetud 59 kliendile, vastasid 34 klienti)

94% vastanutest oli täiesti nõus, et Eratundide õpetajad on sõbralikud ja avatud.

74% vastanutest arvasid, et õpetajad toetavad nende last täielikult ja 21% olid pigem nõus.

88,2% vastanutest olid täiesti nõus sellega, et eratundidest on nende lapsele olnud palju kasu ja 11,8% olid pigem nõus.

79% vastanutest olid täiesti nõus sellega, et saavad oma lapse arengu kohta tagasisidet, 14% olid pigem nõus ja kaks vastanut ei osanud vastata.

94% meie klientidest on täiesti kindlad selles, et julgevad soovitada õpetajaid oma sõpradele ja tutttavatele ja 6% olid pigem nõus soovitama.

Millistes õppeainetes vajatakse tuge enim? Ülekaalukalt ( 85% vastanutest) vajatakse abi matemaatikas.

Ettevõtte esimese tegutsemise aasta positiivseim tunnustus on see, et 74% klientidest jätkavad õpetajatega koostööd kindlasti ka uuel algaval õppeaastal.   24% pöördub meie poole, kui selleks tekib konkreetne ainepõhine vajadus.

SUUR KUMMARDUS KÕIGILE ERATUNNID OÜ  ÕPETAJATELE – OLETE TEINUD VÄGA HEAD TÖÖD!